mandi bhav of india

- Advertisement -

kurukshetra Mandi Bhav

Commodity District Market Price Arrival Date
Commodity District Market Price Arrival Date
Banana Kurukshetra Pehowa 1500 2021-09-20
Green Chilli Kurukshetra Pehowa 1500 2021-09-20
Onion Kurukshetra Pehowa 1200 2021-09-20
Potato Kurukshetra Pehowa 1100 2021-09-20
Tomato Kurukshetra Pehowa 1200 2021-09-20
Green Chilli Kurukshetra Pehowa 1500 2021-09-19
Onion Kurukshetra Pehowa 1500 2021-09-19
Potato Kurukshetra Pehowa 1300 2021-09-19
Onion Kurukshetra Pehowa 1600 2021-09-18
Potato Kurukshetra Pehowa 800 2021-09-18
Potato Kurukshetra Pehowa 600 2021-09-17
Cauliflower Kurukshetra Pehowa 1600 2021-09-16
Onion Kurukshetra Pehowa 1600 2021-09-16
Raddish Kurukshetra Pehowa 1600 2021-09-16
Tomato Kurukshetra Pehowa 1600 2021-09-16
Paddy(Dhan)(Basmati) Kurukshetra Pipli 2680 2021-09-16
Cauliflower Kurukshetra Pehowa 1000 2021-09-14
Onion Kurukshetra Pehowa 1500 2021-09-14
Potato Kurukshetra Pehowa 800 2021-09-14
Tomato Kurukshetra Pehowa 1200 2021-09-14
Onion Kurukshetra Pehowa 1600 2021-09-11
Potato Kurukshetra Pehowa 1200 2021-09-11
Raddish Kurukshetra Pehowa 600 2021-09-11
Banana Kurukshetra Pehowa 1200 2021-09-10
Bottle gourd Kurukshetra Pehowa 1300 2021-09-10
Cabbage Kurukshetra Pehowa 1600 2021-09-10
Onion Kurukshetra Pehowa 1200 2021-09-10
Potato Kurukshetra Pehowa 1200 2021-09-10
Onion Kurukshetra Pehowa 1600 2021-09-09
Potato Kurukshetra Pehowa 600 2021-09-09