mandi bhav of india

- Advertisement -

Neemuch Mandi Bhav

Commodity District Market Price Arrival Date
Commodity District Market Price Arrival Date
Black Gram (Urd Beans)(Whole) Neemuch Neemuch 6800 2021-01-20
Barley (Jau) Neemuch Neemuch 1400 2021-01-20
Bengal Gram(Gram)(Whole) Neemuch Neemuch 3900 2021-01-20
Soyabean Neemuch Neemuch 4391 2021-01-20
Groundnut Neemuch Neemuch 5150 2021-01-20
Lentil (Masur)(Whole) Neemuch Neemuch 4700 2021-01-20
Maize Neemuch Neemuch 1240 2021-01-20
Methi Seeds Neemuch Neemuch 5150 2021-01-20
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Neemuch Neemuch 8441 2021-01-20
Groundnut Neemuch Neemuch 5350 2021-01-19
Black Gram (Urd Beans)(Whole) Neemuch Neemuch 6800 2021-01-19
Bengal Gram(Gram)(Whole) Neemuch Neemuch 3900 2021-01-19
Barley (Jau) Neemuch Neemuch 1420 2021-01-19
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Neemuch Neemuch 3851 2021-01-19
Lentil (Masur)(Whole) Neemuch Neemuch 4500 2021-01-19