mandi bhav of india

- Advertisement -

Sugar Mandi Bhav

State District Market Price Arrival Date
State District Market Price Arrival Date
Uttar Pradesh Gautam Budh Nagar Dadri 3450 2021-01-15
Uttar Pradesh Lakhimpur Lakhimpur 3450 2021-01-15
West Bengal Birbhum Sainthia 3700 2021-01-15
Uttar Pradesh Lakhimpur Paliakala 3460 2021-01-15
Rajasthan Chittorgarh Kapasan 3525 2021-01-15
Uttar Pradesh Meerut Mawana 3400 2021-01-15
Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad 3450 2021-01-15
Uttar Pradesh Sultanpur Sultanpur 3500 2021-01-15
Maharashtra Mumbai Mumbai 3222 2021-01-15
Uttar Pradesh Muzaffarnagar Muzzafarnagar 3400 2021-01-15
Jharkhand Lohardaga Lohardaga 3700 2021-01-15
Uttar Pradesh Meerut Mawana 3400 2021-01-14
Maharashtra Mumbai Mumbai 3222 2021-01-14
Uttar Pradesh Gautam Budh Nagar Dadri 3450 2021-01-14
Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad 3400 2021-01-14
Uttar Pradesh Muzaffarnagar Muzzafarnagar 3400 2021-01-14
Rajasthan Chittorgarh Kapasan 3450 2021-01-14
West Bengal Birbhum Sainthia 3700 2021-01-14
Uttar Pradesh Lakhimpur Paliakala 3440 2021-01-13
Rajasthan Chittorgarh Kapasan 3500 2021-01-13
West Bengal Birbhum Sainthia 3700 2021-01-13
Uttar Pradesh Meerut Mawana 3400 2021-01-13
Uttar Pradesh Muzaffarnagar Muzzafarnagar 3400 2021-01-13
Uttar Pradesh Lakhimpur Lakhimpur 3450 2021-01-13
Uttar Pradesh Muzaffarnagar Muzzafarnagar 3400 2021-01-12
Uttar Pradesh Lakhimpur Lakhimpur 3440 2021-01-12
Uttar Pradesh Lakhimpur Paliakala 3450 2021-01-12
Uttar Pradesh Meerut Mawana 3400 2021-01-12
Uttar Pradesh Gautam Budh Nagar Dadri 3450 2021-01-12
West Bengal Birbhum Sainthia 3700 2021-01-12