mandi bhav of india

- Advertisement -

Sugar Mandi Bhav

State District Market Price Arrival Date
State District Market Price Arrival Date
Rajasthan Jaipur Jaipur (Grain) 3650 2021-04-12
Uttar Pradesh Muzaffarnagar Muzzafarnagar 3400 2021-04-12
West Bengal Birbhum Sainthia 3580 2021-04-12
Uttar Pradesh Lakhimpur Lakhimpur 3440 2021-04-12
Jharkhand Lohardaga Lohardaga 3900 2021-04-12
Uttar Pradesh Meerut Mawana 3400 2021-04-12
Uttar Pradesh Ghaziabad Hapur 3350 2021-04-09
Uttar Pradesh Lakhimpur Lakhimpur 3420 2021-04-09
Uttar Pradesh Meerut Mawana 3400 2021-04-09
Uttar Pradesh Lakhimpur Paliakala 3410 2021-04-09
Uttar Pradesh Pillibhit Vishalpur 3370 2021-04-09
Maharashtra Mumbai Mumbai 3242 2021-04-09
Uttar Pradesh Muzaffarnagar Muzzafarnagar 3400 2021-04-09
Jharkhand Lohardaga Lohardaga 3900 2021-04-09
Uttar Pradesh Gautam Budh Nagar Dadri 3380 2021-04-09
Rajasthan Jaipur Jaipur (Grain) 3525 2021-04-09
Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad 3400 2021-04-09
Uttar Pradesh Muzaffarnagar Muzzafarnagar 3400 2021-04-08
Jharkhand Lohardaga Lohardaga 3900 2021-04-08
Uttar Pradesh Lakhimpur Lakhimpur 3440 2021-04-08
Uttar Pradesh Lakhimpur Paliakala 3430 2021-04-08
Uttar Pradesh Meerut Mawana 3390 2021-04-08
Uttar Pradesh Gautam Budh Nagar Dadri 3380 2021-04-08
Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad 3400 2021-04-08
Rajasthan Udaipur Udaipur 3700 2021-04-08
Maharashtra Mumbai Mumbai 3252 2021-04-08
Uttar Pradesh Muzaffarnagar Muzzafarnagar 3400 2021-04-07
Jharkhand Lohardaga Lohardaga 3900 2021-04-07
Uttar Pradesh Meerut Mawana 3380 2021-04-07
Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad 3400 2021-04-07