mandi bhav of india

- Advertisement -

Gur (Jaggery) Mandi Bhav

State Market Date Price
State Market Date Price
Karnataka Bangalore 2021-01-15 4450
Karnataka Kolar 2021-01-15 4333
Karnataka Mandya 2021-01-15 3100
Karnataka Mandya 2021-01-15 2950
Karnataka Mandya 2021-01-15 2850
Karnataka Mandya 2021-01-15 3050
Karnataka Shimoga 2021-01-15 3550
Maharashtra Mumbai 2021-01-15 4400
Maharashtra Solapur 2021-01-15 2990
Odisha Nawarangpur 2021-01-15 2000
Rajasthan Jaipur (Grain) 2021-01-15 3200
Tripura Pabiacherra 2021-01-15 7000
Uttar Pradesh Agra 2021-01-15 2750
Uttar Pradesh Aligarh 2021-01-15 2650
Uttar Pradesh Khair 2021-01-15 2650