mandi bhav of india

- Advertisement -

Kabuli Chana Mandi Bhav

State District Market Price Arrival Date
State District Market Price Arrival Date
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 7540 2022-01-27
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 4520 2022-01-27
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 4101 2022-01-25
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 5587 2022-01-24
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 4251 2022-01-24
Kerala Palakad Palakkad 10800 2022-01-22
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 7201 2022-01-19
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 4600 2022-01-19
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 8000 2022-01-17
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 4250 2022-01-17
Kerala Palakad Koduvayoor 10500 2022-01-15
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 7500 2022-01-13
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 4702 2022-01-13
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 8000 2022-01-12
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 4690 2022-01-12
Kerala Palakad Koduvayoor 11500 2022-01-11
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 8000 2022-01-11
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 4562 2022-01-11
Kerala Palakad Koduvayoor 11500 2022-01-10
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 5230 2022-01-10
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 4500 2022-01-10
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 8210 2022-01-07
Madhya Pradesh Dewas Khategaon 4430 2022-01-07
Gujarat Amreli Rajula 4490 2022-01-06
Madhya Pradesh Khargone Sanawad 7475 2022-01-06
Madhya Pradesh Mandsaur Mandsaur 4330 2022-01-06
Madhya Pradesh Mandsaur Mandsaur 5470 2022-01-06
Kerala Palakad Palakkad 11500 2022-01-06
Madhya Pradesh Ratlam Ratlam 7500 2022-01-06
Madhya Pradesh Shajapur Agar 7000 2022-01-06