mandi bhav of india

- Advertisement -

Barley Mandi Bhav

State District Market Price Arrival Date
State District Market Price Arrival Date
Uttar Pradesh Mahoba Mahoba 1910 2022-01-27
Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad 2050 2022-01-27
Uttar Pradesh Raebarelli Raibareilly 1740 2022-01-25
Uttar Pradesh Aligarh Aligarh 2160 2022-01-25
Uttar Pradesh Lalitpur Mehrauni 1900 2022-01-25
Rajasthan Jaipur Jaipur(Bassi) 2385 2022-01-25
Uttar Pradesh Chitrakut Karvi 2030 2022-01-25
Uttar Pradesh Deoria Barhaj 1875 2022-01-25
Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad 2040 2022-01-24
Uttar Pradesh Ghazipur Gazipur 2020 2022-01-24
Uttar Pradesh Chitrakut Karvi 2030 2022-01-24
Uttar Pradesh Deoria Barhaj 1875 2022-01-24
Uttar Pradesh Aligarh Aligarh 2160 2022-01-24
Uttar Pradesh Mahoba Mahoba 1945 2022-01-23
Uttar Pradesh Chitrakut Karvi 2030 2022-01-23
Uttar Pradesh Aligarh Aligarh 2150 2022-01-22
Uttar Pradesh Jhansi Jhansi 1870 2022-01-22
Uttar Pradesh Chitrakut Karvi 2035 2022-01-22
Uttar Pradesh Lalitpur Mehrauni 1900 2022-01-22
Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad 1985 2022-01-22
Uttar Pradesh Varanasi Varanasi(Grain) 2100 2022-01-22
Uttar Pradesh Ballia Rasda 2010 2022-01-22
Uttar Pradesh Ghazipur Gazipur 2020 2022-01-22
Uttar Pradesh Ghaziabad Ghaziabad 1985 2022-01-21
Uttar Pradesh Ghazipur Gazipur 2020 2022-01-21
Uttar Pradesh Lalitpur Mehrauni 1900 2022-01-21
Uttar Pradesh Chitrakut Karvi 2040 2022-01-21
Rajasthan Kota Kota 2550 2022-01-21
Uttar Pradesh Aligarh Aligarh 2030 2022-01-21
Uttar Pradesh Deoria Barhaj 1880 2022-01-21