mandi bhav of india

- Advertisement -

Mandsaur Mandi Bhav

Commodity District Market Price Arrival Date
Commodity District Market Price Arrival Date
Soyabean Mandsaur Bhanpura 5100 2021-10-23
Garlic Mandsaur Piplya 4500 2021-10-23
Garlic Mandsaur Piplya 4000 2021-10-13
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Mandsaur Daloda 4401 2021-10-05
Onion Mandsaur Shamgarh(F&V) 830 2021-10-05
Wheat Mandsaur Daloda 1910 2021-10-05
Maize Mandsaur Daloda 1480 2021-10-05
Wheat Mandsaur Piplya 1925 2021-09-24
Kulthi(Horse Gram) Mandsaur Piplya 4400 2021-09-24
Wheat Mandsaur Sitmau 1800 2021-08-29
Onion Mandsaur Shamgarh(F&V) 800 2021-08-29
Brinjal Mandsaur Mandsaur(F&V) 1200 2021-08-20
Cabbage Mandsaur Mandsaur(F&V) 1200 2021-08-20
Green Chilli Mandsaur Mandsaur(F&V) 1300 2021-08-20
Potato Mandsaur Mandsaur(F&V) 1400 2021-08-20