mandi bhav of india

- Advertisement -

Bhatinda Mandi Bhav

Commodity District Market Price Arrival Date
Commodity District Market Price Arrival Date
Banana Bhatinda Bhagta Bhai Ka 3400 2024-04-19
Green Chilli Bhatinda Bhagta Bhai Ka 4500 2024-04-19
Potato Bhatinda Bhagta Bhai Ka 1600 2024-04-19
Pumpkin Bhatinda Bhagta Bhai Ka 2300 2024-04-19
Onion Bhatinda Bhagta Bhai Ka 2000 2024-04-19
Brinjal Bhatinda Bhagta Bhai Ka 1700 2024-04-19
Cabbage Bhatinda Bhagta Bhai Ka 1300 2024-04-19
Tomato Bhatinda Bhagta Bhai Ka 2500 2024-04-19
Cauliflower Bhatinda Bhagta Bhai Ka 900 2024-04-19
Potato Bhatinda Bhagta Bhai Ka 1700 2024-04-18
Banana Bhatinda Bhagta Bhai Ka 3400 2024-04-18
Potato Bhatinda Maur 1000 2024-04-18
Brinjal Bhatinda Bhagta Bhai Ka 1600 2024-04-18
Grapes Bhatinda Maur 4800 2024-04-18
Pumpkin Bhatinda Bhagta Bhai Ka 2400 2024-04-18
Apple Bhatinda Raman 6790 2024-04-18
Carrot Bhatinda Bhagta Bhai Ka 800 2024-04-18
Wheat Bhatinda Bhucho 2275 2024-04-18
Onion Bhatinda Bhagta Bhai Ka 2100 2024-04-18
Onion Bhatinda Bhucho 1350 2024-04-18
Tomato Bhatinda Raman 2050 2024-04-18
Cabbage Bhatinda Bhagta Bhai Ka 1200 2024-04-18
Tomato Bhatinda Maur 2000 2024-04-18
Cauliflower Bhatinda Bhagta Bhai Ka 800 2024-04-18
Onion Bhatinda Raman 1640 2024-04-18
Onion Bhatinda Maur 2200 2024-04-18
Potato Bhatinda Raman 1240 2024-04-18
Tomato Bhatinda Bhagta Bhai Ka 2400 2024-04-18
Papaya Bhatinda Maur 3200 2024-04-18
Banana Bhatinda Raman 2440 2024-04-18