mandi bhav of india

- Advertisement -

Khandwa Mandi Bhav

Commodity District Market Price Arrival Date
Commodity District Market Price Arrival Date
Wheat Khandwa Pandhana 2400 2023-09-13
Green Chilli Khandwa Pandhana(F&V) 1600 2023-09-13
Wheat Khandwa Pandhana 2300 2023-09-12
Green Chilli Khandwa Pandhana(F&V) 1600 2023-09-12
Wheat Khandwa Khandwa 2500 2023-08-16
Wheat Khandwa Pandhana 2300 2023-08-06
Green Chilli Khandwa Pandhana(F&V) 1600 2023-08-06
Bengal Gram(Gram)(Whole) Khandwa Harsood 5000 2023-08-05
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Khandwa Harsood 8300 2023-08-05
Wheat Khandwa Harsood 2472 2023-08-05
Soyabean Khandwa Harsood 4600 2023-08-05
Green Gram (Moong)(Whole) Khandwa Harsood 7250 2023-08-05
Coriander(Leaves) Khandwa Khandwa(F&V) 1400 2023-08-01
Bitter gourd Khandwa Khandwa(F&V) 1500 2023-08-01
Bottle gourd Khandwa Khandwa(F&V) 600 2023-08-01