mandi bhav of india

- Advertisement -

kurukshetra Mandi Bhav

Commodity District Market Price Arrival Date
Commodity District Market Price Arrival Date
Apple Kurukshetra Ladwa 5500 2022-01-19
Grapes Kurukshetra Ladwa 5500 2022-01-19
Guava Kurukshetra Ladwa 3500 2022-01-19
Kinnow Kurukshetra Ladwa 2700 2022-01-19
Pomegranate Kurukshetra Ladwa 5500 2022-01-19
Onion Kurukshetra Pehowa 1500 2022-01-19
Potato Kurukshetra Pehowa 500 2022-01-19
Tomato Kurukshetra Pehowa 1600 2022-01-19
Onion Kurukshetra Pehowa 1600 2022-01-18
Potato Kurukshetra Pehowa 400 2022-01-18
Tomato Kurukshetra Pehowa 2000 2022-01-18
Onion Kurukshetra Pehowa 1200 2022-01-17
Potato Kurukshetra Pehowa 400 2022-01-17
Tomato Kurukshetra Pehowa 1500 2022-01-17
Onion Kurukshetra Pehowa 800 2022-01-16
Potato Kurukshetra Pehowa 400 2022-01-16
Tomato Kurukshetra Pehowa 1500 2022-01-16
Apple Kurukshetra Ladwa 5500 2022-01-15
Banana Kurukshetra Ladwa 1700 2022-01-15
Cabbage Kurukshetra Ladwa 1500 2022-01-15
Capsicum Kurukshetra Ladwa 3000 2022-01-15
Carrot Kurukshetra Ladwa 1200 2022-01-15
Cauliflower Kurukshetra Ladwa 1300 2022-01-15
Cucumbar(Kheera) Kurukshetra Ladwa 2000 2022-01-15
Ginger(Dry) Kurukshetra Ladwa 2700 2022-01-15
Green Chilli Kurukshetra Ladwa 3200 2022-01-15
Guava Kurukshetra Ladwa 3200 2022-01-15
Kinnow Kurukshetra Ladwa 2200 2022-01-15
Leafy Vegetable Kurukshetra Ladwa 1200 2022-01-15
Onion Kurukshetra Ladwa 2700 2022-01-15